Sumy częściowe (pośrednie)

Narzędzie Sumy cześciowe pozwala na tworzenie wierszy podsumowujących dla danych grup listy. Za jego pomocą można prowadzić różne wyliczenia, na przykład: średnie wartości z okreslonych grup wierszy, liczba elementów w grupie.

Rysowanie obramowania

Nie wiem, czy wiecie, że w Excelu 2003 istnieje możliwość ręcznego rysowania ramek.

Zmiana wielkości liter w arkuszu Excela

Funkcje tekstowe w Excelu są może mniej popularne, jednakże niektóre z nich okazują się bardzo pomocne nawet w pracy ...


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl