Określanie rangi i percentylu

Narzędzie Ranga i Percentyl jest częścią pakiety Analysis Toolpack. Jeśli korzystasz z tego dodatku po raz pierwszy należy go najpierw zainstalować.

Zagnieżdżanie funkcji Jeżeli (If)

Najprostsze działanie funkcji Jeżeli polega na sprawdzeniu wartości podanej w komórkach arkusza ze wzorcem wprowadzonym do okna funkcji w pole Test logiczny.

Rysowanie obramowania

Nie wiem, czy wiecie, że w Excelu 2003 istnieje możliwość ręcznego rysowania ramek.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl