Formularze

Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie zebrać w jedno opracowanie.

Zakładki - Praca z długim dokumentem

Zakładki w Wordzie służą do oznaczania miejsc w dokumencie, do których można się odwoływać.

Komentowanie tekstu

Środowisko Word 2007, podobnie jak poprzednie wersje edytora, umożliwia wygodne tworzenie, sprawdzanie i poprawianie dokumentów przez wiele różnych osób.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl